Seznam služeb

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Služba je určena osobám s tělesným postižením a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení, etnické či politické příslušnosti, náboženského vyznání, není vázana na členství v organizacích zdravotně postižených. Poskytujeme odborné poradenství klientům všech věkových kategorií od 3 let. Službu poskytujeme též rodinným příslušníkům, přátelům bezplatně. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím           
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatněnéí práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při obstarávání si osobních záležitostí

Klienti získávají v poradně základní informace k řešení nepříznivé situace,kontakty na jiné formy pomoci, kontakty na úřady, možnosti využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, informace pro členy rodiny.

Dále poskytujeme:

 • pomoc psychologa, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
 • odborné semináře
 • přednášky
 • doplňkové aktivity tvoří ergoterapie

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Nabízíme možnost pravidelného setkávání a smysluplnou náplň volného času seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejich rodinným příslušníkům a přátelům. 

   

   

Každé úterý a středu se v našich prostorách scházejí senioři  

a osoby se zdravotním postižením.


Dále nabízíme:

 • klubovou činnost
 • společenské setkání
 • pobytové akce
 • volnočasové aktivity   

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Zapůjčení kompenzačních pomůcek v krizových a obtížných životních situacích.

Havárie vlastní pomůcky, poskytnutí pomůcky postiženému občanu, který čeká na její předepsání do užívání od zdravotní pojišťovny, poskytnutí pomůcky občanu těžko se pohybujícímu, který běžně vozík nepotřebuje (nemá na něj indikaci), vyzkoušení speciální pomůcky postiženému občanu dříve, než si o její předepsání zažádá (např. sedačka ROHO, její výška, mobilní zvedák, vozík...), další nepředvídatelné situace....

Nabízíme k zapůjčení koncentrátor kyslíku 400,- Kč/měs. 2.000,- Kč vratná záloha a šlapadlo 100,- Kč/měs. 500,-Kč vratná záloha nově nabízíme stoličky do vany 200,- Kč/měs. vratná záloha 500,- Kč, podavače předmětů 100,- Kč/měs. vratná záloha 500,- Kč a nafukovací vanička na mytí vlasů 200,- Kč/měs. vratná záloha 500,- Kč.

        

Ceník platný od 1.1.2019