Seznam projektů

EPP - pomáhej pohybem - začlenění vozíčkářů

Děkujeme STAVUM, spol. s r.o. nás podpořila částkou 10.000,- Kč v půjčovně kompenzačních pomůcek jsme pořídili nové šlapadla a toaletní židle.

   

NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

Sponzorství

Děkujeme Nadaci Jedličkova ústavu za sponzorský příspěvek 20.000,- Kč v půjčovně kompenzačních pomůcek jsme pořídili nové chodítka.

 

Nadace ČEZ podpořila náš projekt částkou 50.000,- Kč:

Život na vozíku anebo do práce bez problémů

      

https://www.pomahejpohybem.cz/#projects

Děkujeme


NADACE ČEZ

 "Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ".

Nadace ČEZ nás podpořila částkou 50.000,- Kč na projekt SENIOR TAXI. Děkujeme


V roce 2015 nás podpořil Fond Ústeckého kraje částkou 200.000,- Kč. Děkujeme

Senior taxi, doprava zdravotně znevýhodněných a seniorů


NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

OBNOVA POMŮCEK V PŮJČOVNĚ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Děkujeme Nadaci Jedličkova ústavu za podpořený Grant ,, obnova pomůcek v půjčovně kompenzačních pomůcek,, podpořila nás částkou 38.460,- Kč. Děkujeme.

Pomůcky pořízené díky Nadaci Jedličkova ústavu

  


PODPORA REGIONŮ 2013

SENIOR TAXI

Díky podpoře se nám podařilo v roce 2014 udržet dopravu SENIOR TAXI!!! Nadace ČEZ nás podpořila částkou 100.000,- Kč. Děkujeme.

Tato služba je určena pro osoby, které jsou odkázány na pomoc druhé osoby, bez doprovodu nemají možnost přepravy MHD. Řidička našeho Senior taxi, klienty nejen odveze na místo kam potřebují, ale též doprovodí a pomůže. Udržením této služby zlepšíme pro zdravotně znevýhodněné a pro seniory dostupnost a kontakt s přirozeným prostředím a zdravou populací a zmírníme tím sociální vyloučení těchto osob. Příspěvek byl použit na provozní náklady spojené s touto službou a částečně i na mzdu řidičky.

,,ŽÍT NA PLNO"

Vánoční pobyty pro osamělé osoby se zdravotním postižením.

Zhodnocení projektu: tento projekt byl určen osobám se zdravotním postižením a pro osamělé seniory. Pobyt byl od účastníků hodnocen kladně, těší se na další setkání a pokud bude dostatek finančních prostředků přejí si opět vánoce strávit v kolektivu stejně zdravotně znevýhodněných. Děkujeme všem, kdo přispěním jak finančním tak materiálním přispěl k uskutečnění tohoto pobytu.

,,HEJBNI KOSTROU ANEB NESEĎ DOMA, POJEĎ S NÁMI,,

Fond T-Mobile podpořil projekt částkou 42.000,- Kč. Děkujeme.

ZLEPŠENÍ A ROZŠÍŘENÍ PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Nadace OKD ve svém grantovém programu ,,Pro zdraví" podpořila projekt Svazu tělesně postižených v Lounech na ,,zlepšení a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek". Díky tomuto projektu bylo možno z poskytnuté částky 210.000,- Kč zakoupit:

  • mechanické vozíky
  • polohovací postele
  • chodítka
  • elektropřístroj (pomůcka pro rehabilitaci)

Projekt byl realizován v průběhu roku 2009 a ukončen 1.2.2010.

Nadaci OKD moc děkujeme!!!


Kontaktujte nás