O naší společnosti

Svaz tělesně postižených v České republice z.s., sdružuje členy s cílem hájit specifické zájmy a potřeby tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Zajišťujeme:

 • odborné sociální poradenství
 • půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • semináře
 • edukační činnost
 • školící a vzdělávací akce
 • psychorehabilitační pobyty
 • informace o bezbariérových přístupech
 • kulturní a společenské akce
 • pomáháme při závodech vozíčkářů

Dle zákona o sociálních službách (108/2006) máme zaregistrované tyto služby:

 • odborné sociální poradenství
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR") nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.a zákonem o zpracování osobních údajů

Něco z historie:

Svaz tělesně postižených vznikl jako jeden svaz ze čtyř nástupnických organizací Svazu invalidů v roce 1990, usnesením mimořádného sjezdu Svazu invalidů. Sjezd se uskutečnil ve dnech 26.6. 1990 - 30.6.1990 v Brně. Vznikl Svaz tělesně postižených, který byl zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR dne 8.5. 1990 pod číslem VPS/1 - 131/90 - R.

Poslání a cíle organizace:

Posláním Svazu tělesně postižených, je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti tělesně postiženého občana, jeho rovnoprávného zařazení do zdravé společnosti, možnost realizovat svá občanská práva a podílet se na tvorbě společenských hodnot. Cílem okresní organizace Svazu tělesně postižených je poskytovat dostupné služby všem tělesně postiženým občanům.

Činnost je zaměřena na sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, přednáškovou činnost, školení dobrovolníků, rehabilitační plavání a cvičení, rekondiční pobyty. Poslední roky se zvyšuje zájem o aktivizační služby pro tělesně postižené - ruční práce, kurzy keramiky, batikování, počítače, jazykové kurzy.

MOTTO:

Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé